Det Norske Akademis Ordbok

åsa-

åsa- 
sammensetningsledd
UTTALE[å:`sa-]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
etter norrønt ása- '(norrøn) gude-', til áss '(norrøn) gud'; se ås; jf. tilsvarende danske former asa- og ase-; jf. også formen åsgårdsrei
BETYDNING OG BRUK
arkaiserende, brukt som førsteledd i sammensetninger
 som gjelder norrøn(e) gud(er)
EKSEMPEL
  • åsadyrkelse, åsaflokk, åsatro