Det Norske Akademis Ordbok

årvei

årvei 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd vei
BETYDNING OG BRUK
SITAT
 • nu kom alt an paa sommeren og høsten, aarveien!
   (Knut Hamsun Markens Grøde I 36 1917)
årsvekst
; årets avling (særlig av korn) mens den står på rot
EKSEMPEL
 • årveien stod godt
SITATER
 • hvem av oss kan måle det; det er som å undres på hvad årveien vilde vært uten vårregnet
   (Fridtjof Nansen Nansens røst II 410)
 • Isak spør: Hvorledes tegner aarveien paa dokkers kanter?
   (Knut Hamsun Markens Grøde I 72 1917)
 • indimellem spurte hun efter folkene i Hestviken, hvordan Eirik og Cecilia levet, og om aarveien
   (Sigrid Undset Olav Audunssøn og hans børn I 103 1927)