Det Norske Akademis Ordbok

årstid

årstid 
substantiv
ETYMOLOGI
etter tysk Jahreszeit
BETYDNING OG BRUK
tid, del av året karakterisert ved bestemte vær- og naturforhold (som følge av Jordens stilling til Solen)
EKSEMPEL
 • årstidene vår, sommer, høst og vinter
SITATER
 • jeg har været imod det hele krigstog på denne årstid
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 464 1873)
 • hun hadde … set aarstiderne skride og følt skjønheten i alle de vekslende veir
   (Sigrid Undset Vaaren 191 1914)
 • det var umulig for hende at fare over fjeldet paa denne aarstid
   (Sigrid Undset Husfrue 397 1921)
 • det var heller mørkt efter aarstiden
   (Sigrid Undset Olav Audunssøn i Hestviken I 350 1925)
 • det var pent veir efter aarstiden
   (Sigrid Undset Samlede romaner og fortællinger fra nutiden V,1 70)
 • det [er] upatriotisk at udsætte noget paa vinteren, fordi den ansees for en specifik national aarstid
   (Nils Kjær Samlede Skrifter IV 94)
 • årstidenes vekslen
   (A.H. Winsnes Det norske Selskab 194 1924)
 • poetiske beskrivelser av årstidene
   (A.H. Winsnes Det norske Selskab 194 1924)
 • det kan ha sine fordeler å bo i et land med slike voldsomme sprang mellom årstidene
   (Dag Solstad Roman 1987 109 1987)
 • hvor pokker har man tallet fire fra? Er det ikke snarere snakk om en hel bråte med årstider i løpet av et år
   (Stig Sæterbakken Sauermugg 114 1999)
 • kanalens vann … skifter farve med årstidene, og også med det vekslende vær innen enhver årstid
   (Dag Solstad 16.07.41 LBK 2002)
 • da vi var ganske små, fikk vi følge av mora vår på kveldsturen til utedoen i den mørke årstida
   (Kjersti Ericsson I begynnelsen var mødrene 67 2024)