Det Norske Akademis Ordbok

årsproduksjon

årsproduksjon 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
(fabrikks, foretaks, industris) produksjon i løpet av et år
; årlig produksjon
SITATER
 • årsproduksjonen skal efter de foreliggende planer bringes op i 20 000 tonn
   (Morgenbladet 1934/8/1/3)
 • Westbys årsproduksjon av oppsaget trelast
   (Jens Bjørneboe Drømmen og hjulet 13 1964)
 • den totale årsproduksjonen av energi fra Alta-kraftverket
   (Rana Blad 01.09.1988/5)
 • omtrent like meget ga brenneriet, med en årsproduksjon på ti tusen liter sprit
   (Geir Kjetsaa Nikolaj Gogol 23 1990)