Det Norske Akademis Ordbok

årslegd

årslegd 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
om eldre forhold
 legd som varer ett eller flere år
 | til forskjell fra omgangslegd