Det Norske Akademis Ordbok

årsaksfri

årsaksfri 
adjektiv
ETYMOLOGI
annet ledd fri
BETYDNING OG BRUK
filosofi
 som er uavhengig av årsaker