Det Norske Akademis Ordbok

årsaksbestemthet

årsaksbestemthet 
substantiv
ETYMOLOGI
avledet av årsaksbestemt med suffikset -het
BETYDNING OG BRUK
det å være årsaksbestemt
SITAT
  • det [må] være fullt tillatt å trekke temmelig vidtgående konsekvenser med hensyn til årsaksbestemtheten også i den makrofysiske verden
     (Samtiden 1936/592 Ralph Tambs Lyche)