Det Norske Akademis Ordbok

årringsdatering

årringsdatering 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
datering av trevirke gjennom analyse av årringene
 | jf. dendrokronologi
SITAT
  • [Haltdalen stavkirkes] alder er uviss, men årringsdatering viser at tømmeret ble hogd etter 1159
     (Troms Folkeblad 01.04.2017/Helg/2)