Det Norske Akademis Ordbok

åringsull

åringsull 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
tekstil
 første klipp av sau etter at lammeullen er klippet
 | jf. åring