Det Norske Akademis Ordbok

åremålsansettelse

åremålsansettelse 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
ansettelse på åremål