Det Norske Akademis Ordbok

årelatesår

årelatesår 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
sår etter årelating