Det Norske Akademis Ordbok

ångstrøm

ångstrøm 
substantiv
UTTALE[å`ŋstrøm]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
etter etternavnet til den svenske fysikeren Anders Jonas Ångström (1814–74)
BETYDNING OG BRUK
måling
 lengdeenhet lik 10−10 m = 0,1 nm, brukt bl.a. for å angi bølgelengder for lys og røntgenstråling
 | symbol Å
SITATER
  • lysets bølgelengde måles i Ångstrøm, som er en timilliondels millimeter
     (Naturen 1968/415)
  • denne [maskinlæringsmodellen] klarer å predikere formen til proteiner med atomær presisjon. Dette er en presisjon på 1 ångstrøm, altså 0,00000001 centimeter, som er terskelen for hvor prediksjonen begynner å bli nyttig for eksempel for mikrobiologer som utvikler nye medisiner
     (Inga Strümke Maskiner som tenker 129 2023)