Det Norske Akademis Ordbok

åndsverdi

åndsverdi 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd ånd
BETYDNING OG BRUK
åndelig verdi
SITATER
 • [professoren] forlangte eiendomsrett for åndsverdier
   (Erling Winsnes Strandhugg 134 1928)
 • respekt for åndsverdier
   (Francis Bull Studier og streiftog i norsk litteratur 34 1931)
 • de holbergske aandsværdier
   (Francis Bull et al. Norsk litteraturhistorie IV 127 1937)
 • vort folks splittethet og de aandsværdier som kunde samle det
   (C.J. Hambro Taler 79 1931)