Det Norske Akademis Ordbok

åndsutvikling

åndsutvikling 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd ånd
BETYDNING OG BRUK
åndelig, intellektuell utvikling (hos person)
SITAT
  • selvkundskab betinges som grundlag for menneskets aandsudvikling
     (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 221)
utvikling av åndsliv (i et samfunn)
SITATER
  • saaledes bevares gjennem slægter og tidsforandringer aandsudviklingens grundpræg
     (J.S. Welhaven Samlede Digterverker IV 143)
  • den nyeste aandsudviklings vej
     (Nils Kjær Essays 118 1895)