Det Norske Akademis Ordbok

åndsutgytelse

åndsutgytelse 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
bibelspråk
 utgytelse av Guds ånd
SITAT
  • jf.
     
    det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord, og eders unge menn skal se syner, og eders oldinger ha drømmer
     (Apg 2,17)