Det Norske Akademis Ordbok

åndsrett

åndsrett 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd ånd
BETYDNING OG BRUK
jus
 fellesbetegnelse for rettsregler om opphavsrett til åndsverk
SITAT
  • under begrepet åndsrett samler Knoph rettsreglene om ophavsretten til åndsverker (forfatterretten m. v.), opfinnerretten (patentretten), mønsterretten, og firma- og varemerkeretten – altså det som juristene før kalte «immaterialrett»
     (Arbeiderbladet 1937/55/7/1 Emil Stang)