Det Norske Akademis Ordbok

åndskamp

åndskamp 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd ånd
BETYDNING OG BRUK
åndelig kamp
; kamp om åndelige spørsmål
SITATER
  • de kristne kan ikke være nøytrale i vår tids åndskamp
     (Aftenposten 1949/19/1/1–3)
  • konkurransen [mellom de to lokalavisene] hadde preg av både klassekamp og åndskamp
     (Tom Lotherington Med solen ytterst i nebbet – 181 1998)
religion, bibelspråk
 kamp i den åndelige verden
SITAT