Det Norske Akademis Ordbok

åndsfrisk

åndsfrisk 
adjektiv
ETYMOLOGI
etter tysk geistesfrisch; jf. ånd
BETYDNING OG BRUK
som har sine åndelige evner i behold
SITATER