Det Norske Akademis Ordbok

åndsforvirring

åndsforvirring 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
 | jf. ånd
SITATER
  • Gustav, der havde været militair, men formedelst aandsforvirring mattet tage afsked
     (Conrad N. Schwach Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 490)
  • jf.
     
    arbeiderne må fri sig for denne sociale barnesykdom og åndsforvirring som marxismen er
     (Vidkun Quisling Russland og vi 127 1930)