Det Norske Akademis Ordbok

åndsform

åndsform 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
form, egenart av åndsliv
; åndelig egenart
EKSEMPEL
 • i studerværelsenes ensomhet hadde de skapt en åndsform
SITATER
 • han er bekymret for … min aandsform, som om det gjaldt min helbred
   (Nils Kjær Samlede Skrifter IV 199)
 • evne til å leve sig inn i fremmede åndsformer
   (Lorentz Eckhoff Førerne i vår tids franske litteratur 89 1928)
 • [Henri Bergsons] egen åndsform er det mest eftertrykkelige bevis mot hans definisjon av intelligens
   (Lorentz Eckhoff En verden 37 1964)
 • en mild kritisk forsiktighet, utviklet av historiens lange perspektiver og kildeforskningens skrupuløse krav
   (Nordahl Grieg Ung må verden ennu være 99 1938)
 • konservatismen var en virkelig åndsform for ham
   (Gunnar Larsen I sommer 158 1932)