Det Norske Akademis Ordbok

åndløshet

åndløshet 
substantiv
BØYNINGen; åndløsheten, åndløsheter
ETYMOLOGI
avledet av åndløs med suffikset -het
BETYDNING OG BRUK
det å være åndløs
SITAT
  • i videnskaben havde materialismen sejret, … i kunsten aandløsheden
     (Lorentz Dietrichson Svundne Tider IV 444 1917)
åndløs, triviell bemerkning, uttalelse e.l.
SITAT
  • en nevrotisk plateprater spydde åndløsheter fra en engelsk radiostasjon
     (Ketil Bjørnstad Landet på andre siden 49 1979)