Det Norske Akademis Ordbok

åndelighet

åndelighet 
substantiv
BØYNINGen; åndeligheten, åndeligheter
ETYMOLOGI
avledet av åndelig med suffikset -het
BETYDNING OG BRUK
det å være preget av, opptatt av det som har med tankelivet, kulturlivet liv å gjøre
 | jf. åndelig
SITATER
 • denslags åndelighet som til syvende og sist er uttrykk for virkelighetsflukt
   (Aftenposten 1951/462/13/4)
 • konsertbesøk og spilleferdigheter på et fornemt instrument bekrefter konsumentens åndelighet
   (Trond Berg Eriksen Den usynlige død og andre essays 184 1986)
det å være preget av, opptatt av det som har med det religiøse liv å gjøre
 | jf. åndelig
SITATER
 • den klasse religiøse i vort folk, hvis aandelighed faaer en egen grundfarve af de mægtige og strenge naturomgivelser
   (J.S. Welhaven Samlede Digterverker IV 123)
 • økonomisk vekst trenger ikke stå i motsetning til tro og åndelighet, påpeker [presten]
   (Vårt Land 15.11.2008/15)
sjelden
 ting, forhold som har med åndslivet å gjøre
SITAT
 • behold du dine aandeligheter og bøker og kunst og aviser
   (Knut Hamsun Samlede romaner V 171)