Det Norske Akademis Ordbok

ålekvabbe

ålekvabbe 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd kvabbe
BETYDNING OG BRUK
zoologi
 ålelignende fisk i ålekvabbefamilien som føder levende unger
 | vitenskapelig navn Zoarces viviparus