Det Norske Akademis Ordbok

holtsførster

holtsførster 
substantiv
BØYNINGen; holtsførsteren, holtsførstere
UTTALE[hå`ltsførstər]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra tysk Holzförster, sammensatt av Holz 'tre, trevirke' og Förster 'forstmann'
BETYDNING OG BRUK
skogbruk, om eldre forhold
 person som har tilsyn med skogen i et distrikt
; skogvokter
SITATER
  • blandt de personer, jeg … kan erindre, ere … en gammel holtzforster Knoph, der som enkemand boede paa gaarden Ston
     (Conrad N. Schwach Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 8)
  • ansette skikkede skogbetjenter (Holzførstere)
     (Julius Klykken Sandmo Skogbrukshistorie 116 1951)
     | i oppramsing av generalforstamtets instrukser