Det Norske Akademis Ordbok

havfiskefartøy

havfiskefartøy 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
fiske
 fartøy til bruk ved havfiske