Det Norske Akademis Ordbok

hasjbilist

hasjbilist 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
sjelden
 bilist som kjører i hasjpåvirket tilstand