Det Norske Akademis Ordbok

handlingsmåte

handlingsmåte 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
SITAT
  • hvilke tanker, myter, idealer, drømmer og hvilken livsstil, hvilken etisk tilnærming, hvilke handlingsmåter har de på den ene side legitimert og på den annen side gjort til tabu?
     (Kaj Skagen Bazarovs barn 9 1983)