Det Norske Akademis Ordbok

handelskreditt

handelskreditt 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
kreditt gitt i handel
SITAT
  • spanske og portugisiske handelsmenn fikk ikke handelskreditter, og kunne derfor ikke reise til Røst for å kjøpe inn [saltfisk]
     (Adresseavisen 12.09.2009/36)