Det Norske Akademis Ordbok

handelsgjødsel

handelsgjødsel 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
gjødsel som handelsvare, især kunstgjødsel