Det Norske Akademis Ordbok

handelsfirma

handelsfirma 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
firma som driver handelsvirksomhet
; handelsforretning
SITAT
  • de store handelsfirmaer kunde sende sine folk ut i den efter tur, istedenfor aa vie enkelte av dem til sultedøden, i den seigpinende og haapløse forenkling
     (Erling Winsnes Veien vi ikke gaar 47 1926)