Det Norske Akademis Ordbok

halvplass

halvplass 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
administrasjon
 plass i stiftelse med noen, men ikke alle privilegier (f.eks. fritt hus, men ikke månedspenger)