Det Norske Akademis Ordbok

halvgård

halvgård 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
om eldre forhold
 gård som i størrelse og verdi tilsvarer en halv fullgård
 | jf. tredingsgård