Det Norske Akademis Ordbok

halvannethundre

halvannethundre 
determinativ (kvantor); tradisjonelt: numeral, tallord
ETYMOLOGI
første ledd nøytrum av halvannen
BETYDNING OG BRUK
sjelden
 halvannet hundre
; 150
SITAT
  • halvandethundre daler
     (Henrik Wergeland Samlede Skrifter IV,7 378)