Det Norske Akademis Ordbok

guddommeliggjøre

guddommeliggjøre 
verb
BETYDNING OG BRUK
litterært
 gjøre guddommelig
SITATER
  • renessansens deifikasjon elier guddommeliggjørelse av mennesket var falsk
     (A.H. Winsnes Jacques Maritain 191 1957)
  • guddommeliggjørelsen av kongerollen … var en frukt av sekulariseringen og maktkamp mellom stat og kirke
     (Lars Roar Langslet Kong Olav V av Norge 14 1992)
  • i den vestlige humanitetsidé [ser Undset] en fare for hovmodig guddommeliggjøring av mennesket selv
     (Liv Bliksrud Sigrid Undset 129 1997)