Det Norske Akademis Ordbok

generasjonstid

generasjonstid 
substantiv
ETYMOLOGI
sammensatt av generasjon og tid
BETYDNING OG BRUK
biologi
 den tid det tar for en organisme å formere seg og få avkom, f.eks. tidsavstand mellom todelinger (eller fordoblinger av antall) ved bakteriers vekst
EKSEMPEL
  • bakterier med kort, lang generasjonstid
SITATER
  • generasjonstiden for mikrober varierer mellom mindre enn én time for bakterier til noen få dager for de største protozoene
     (Naturen 1993/223)
     | jf. protozo
  • en typisk bakterie har en generasjonstid på 20 minutter, mens mennesker har en generasjonstid på 20 år!
     (Anne Spurkland Immun 8 2017)