Det Norske Akademis Ordbok

gårdleie

gårdleie 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
leie, forpaktning av gård