Det Norske Akademis Ordbok

fyradministrasjon

fyradministrasjon 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
administrasjon av fyrvesenet