Det Norske Akademis Ordbok

fyllfaktor

fyllfaktor 
substantiv
ETYMOLOGI
sammensatt av fyll og faktor
BETYDNING OG BRUK
kjemi, metallurgi, telekommunikasjon
 forholdet mellom en delmengde og den totale mengde