Det Norske Akademis Ordbok

fv.

fv.
BETYDNING OG BRUK
forkortelse for fylkesvei