Det Norske Akademis Ordbok

funnplass

funnplass 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
plass, sted hvor det gjøres funn