Det Norske Akademis Ordbok

fleksi-

fleksi- 
sammensetningsledd
UTTALE[fle´ksi-]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
forkortet form av fleksibel
BETYDNING OG BRUK
brukt som førsteledd i sammensetninger
 fleksibel
 | jf. fleksitid
SITATER
 • fleksiferie
   (Dagen 1973/108/b/9/1)
 • fleksipris
   (Adresseavisen 08.04.1975/18)
 • fleksikonto
   (Aftenposten 07.09.1978/28/3)
 • flexihus
   (Glåmdalen 1983/148/3/5)
 • Trafikketaten har kjøpt inn sporveiskort (flexikort) som kan benyttes av ansatte som reiser kollektivt til og fra møter
   (grip.no 30.08.2005)