Det Norske Akademis Ordbok

fifty-fifty-basis

fifty-fifty-basis 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd fifty-fifty; annet ledd basis
BETYDNING OG BRUK
UTTRYKK
på fifty-fiftybasis
under den forutsetning at de to parter deler (inntekter) likt
  • det ble inngått avtale med Svensk Filmindustri om salg [av filmen «An-Magritt»] på fifty-fifty-basis
     (Sørlandet 1969/37/12/1)