Det Norske Akademis Ordbok

førstelærer

førstelærer 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd første
BETYDNING OG BRUK
skolevesen, om forhold før 1976
 (tittel for) undervisningsinspektør ved grunnskole
SITATER