Det Norske Akademis Ordbok

aldersdiskriminering

aldersdiskriminering 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
diskriminering på grunn av alder
SITATER
  • det er et beklagelig faktum at det foregår en viss aldersdiskriminering når det gjelder ansettelser både innenfor handel og industri her i landet
     (Dagbladet 30.01.1962/16)
  • forbudet mot aldersdiskriminering [i loven] gjelder alle aldersgrupper, men retter seg særlig mot eldre og seniorpolitiske formål
     (Norges offentlige utredninger 2009:14/104)
  • «Hun ville ikke reagert om vi var tjuefem», sa jeg. «Det er aldersdiskriminering.»
     (Trude Marstein Egne barn 45 2022)