Det Norske Akademis Ordbok

akterfra

akterfra 
adverb
VARIANTakterifra
BETYDNING OG BRUK
båt, sjøfart
 bakfra
SITATER
  • vinden slaar akterfra
     (Jonas Lie Samlede Digterverker X 536)
  • i et forsøk på å vekke mannen, gikk losskøyten tett opptil snekken akterfra og brukte fløyten
     (Aftenposten 12.07.1985 /18)