Det Norske Akademis Ordbok

aksesjonstraktat

aksesjonstraktat 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
jus
 traktat hvor en stat (ved aksesjon) tiltrer en overenskomst sluttet mellom andre stater