Det Norske Akademis Ordbok

østrogenhermer

østrogenhermer 
substantiv
BØYNINGen; østrogenhermeren, østrogenhermere
ETYMOLOGI
annet ledd avledet av herme med suffikset -er
BETYDNING OG BRUK
medisin
 stoff som minner om østrogen og har østrogenlignende effekt
SITAT
  • i plast og i en del andre materialer har forskerne funnet østrogenhermere, som muligens bidrar til å nedsette mannens fruktbarhet
     (dagbladet.no 20.04.2013)