Det Norske Akademis Ordbok

østape

østape 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd øst
BETYDNING OG BRUK
zoologi
fellesbetegnelse for alle aper i Afrika og Eurasia (dyreaper, menneskeaper og hominider)