Det Norske Akademis Ordbok

åsrand

åsrand 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
rand som ås danner mot himmelen
 | jf. åslinje
SITATER
  • nu lyste [solen] bare paa den øverste aasrand, gyldent i Østalien
     (Jacob B. Bull Fjeldkraker og skogstrold 102 1906)
  • de sidste lange røde solstraaler skjøt over en aasrand
     (Sigrid Undset Jenny 153 1911)
  • det blinket underlig mellem haugene og åsranden som lyset spratt op og sank ned
     (Magnhild Haalke Dagblinket 49 1937)