Det Norske Akademis Ordbok

årsakssetning

årsakssetning 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
filosofi
 setning som formulerer prinsippet om at ethvert fenomen må ha en årsak
grammatikk
 leddsetning som (er innledet av en årsakssubjunksjon og) betegner årsak, grunn til det som er uttrykt i hovedsetningen